Despre noi

Codul deontologic al profesiei de arhitect
adoptat de Conferinta Nationala a OAR din 30-31 mai 2005


CAPITOL I - PRINCIPII GENERALE
CAPITOL II - OBLIGATII GENERALE
partea I - Independenta profesionala si responsabilitatea arhitectului
partea a II-a - Secretul profesional
partea a III-a - Reguli de comportament in activitatea arhitecturala
partea a IV-a - Reguli speciale pentru anumite moduri de exercitare a profesiei sau situatii speciale
partea a V-a - Integritatea si imaginea arhitectului
partea a VI-a - Onorarii
CAPITOL III - OBLIGATII FATA DE SOCIETATE; RESPECTAREA INTERESULUI PUBLIC
CAPITOL IV - OBLIGATII FATA DE CLIENTI
CAPITOL V - OBLIGATII FATA DE PROFESIE
CAPITOL VI - OBLIGATII FATA DE COLEGI
CAPITOL VII - OBLIGATII FATA DE ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
CAPITOL VIII - OBLIGATII IN CADRUL SI IN RELATIILE CU INSTITUTIILE PUBLICE
CAPITOL IX - DISPOZITII FINALE

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE ARHITECT


Creatia arhitecturala, expresie a culturii, este o activitate aflata in serviciul dezvoltarii umane, cu implicatii sociale, economice si culturale asupra mediului natural si construit si a calitatii vietii.
Prezentul Cod deontologic este intocmit in temeiul prevederilor articolului 20 - alin. b, articolului 28 -alin. 1 litera a) si articolului 46 - alin. 2 din Legea nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect republicata.

CAPITOL I - Principii generale


Art. 1 - Codul deontologic al profesiei de arhitect cuprinde normele de conduita obligatorii in legatura cu exercitiul drepturilor si indatoririlor arhitectului ca profesionist.
Art. 2 - Respectarea intru totul a prevederilor prezentului Cod constituie obligatie profesionala si morala ferma pentru fiecare arhitect, membru al Ordinului.
Art. 3 - Arhitectul practician are obligatia de a-si exercita profesia conform tuturor prevederilor legale in vigoare precum si a regulilor artei si stiintei arhitecturale. In acest scop, in decursul activitatii sale profesionale:
(1) Arhitectul este obligat sa promoveze si sa mentina standarde profesionale cat mai ridicate, care sa asigure realizarea de constructii si amenajari urbane functionale, estetice si conforme exigentelor de siguranta si calitate prescrise de legislatia in constructii si norme tehnice in domeniu.
(2) Arhitectul este dator sa-si imbogateasca cunostintele profesionale si sa caute in mod consecvent sa ridice standardele artistice, ale educatiei, cercetarii si practicii arhitecturale.
(3) Arhitectul trebuie sa fie receptiv la imbogatirea limbajului arhitectural prin promovarea si integrarea in proiectele lui a artelor complementare creatiei de arhitectura si a noilor tehnologii,
(4) Arhitectul nu va promova in lucrarile sale decat acele materiale si tehnologii care corespund standardelor de excelenta pentru lucrarea si bugetul avizat si despre care are deplina cunostinta sau care nu sunt folosite cu acordul beneficiarilor.
Art. 4 - Onestitatea, obiectivitatea si bunele intentii ale arhitectului trebuie sa fie deasupra oricarei suspiciuni.

CAPITOL II - OBLIGATII GENERALE


partea I - Independenta profesionala si responsabilitatea arhitectului

Art. 5 - Libertatea si independenta profesiei de arhitect sunt atribute exclusive ale persoanei care exercita aceasta profesie, in temeiul legii si al prezentului Cod.
Art. 6 - Arhitectul are libertatea absoluta in folosirea limbajelor arhitecturale si estetice pe care le crede adecvate cu respectarea legilor, obligatiilor fata de societate si respectarea interesului public.
(1) in exercitarea profesiei, arhitectul nu poate fi supus nici unei presiuni din partea autoritatilor publice sau a altor persoane fizice ori juridice.
(2) Independenta arhitectului nu poate prejudicia interesele clientului sau.
(3) Arhitectul este dator sa dea clientului sau sfaturi corespunzatoare prevederilor legale si crezului sau profesional.
Art. 7 - Orice arhitect este raspunzator pentru fiecare din actele sale profesionale.
Art. 8 - Arhitectul poarta intreaga raspundere artistica si tehnica a lucrarilor proiectate si care ii intra in competenta conform legii si are angajata intreaga sa reputatie. Clientul trebuie deci sa ii lase completa libertate, atat pentru compozitia tehnico-artistica, cat si pentru detalii, culori, materiale, etc. in limita preturilor ce se fixeaza de comun acord. Orice interventie a clientului in domeniul artistic si tehnic al arhitectului, este de natura de al degaja pe acesta de responsabilitate.
Art. 9 - Arhitectul are indatorirea de a trata cu maxima responsabilitate obligatiile asumate prin contracte.
Art. 10 - in activitatea arhitecturala ce se desfasoara in echipa, raspunderea apartine sefului echipei si arhitectului care efectueaza direct actul, in limitele competentei care i-a fost atribuita de seful echipei.
Art. 11 - Arhitectul are obligatia ca pe proiectele pe care le-a realizat sa-si mentioneze explicit titlul, numele si calitatea in care le-a intocmit.

(1) Sunt interzise:
- atribuirea de calitati nereale;
- semnatura de complezenta, intelegand prin aceasta semnatura arhitectului cu drept de semnatura in cartusul planselor de arhitectura atunci cand la rubrica proiectat semneaza o alta categorie profesionala decat arhitect sau conductor arhitect;
- uzurparea drepturilor de autor;
- plagiatul.

(2) Arhitectul are aceleasi obligatii si interdictii si in cazul unei lucrari teoretice.
Art. 12 - Un arhitect nu poate refuza dreptul unui confrate de a-si mentiona explicit numele si calitatea pe proiectele si lucrarile pe care acesta le-a realizat sau la care a colaborat.

partea a II-a - SECRETUL PROFESIONAL

Art. 13 - Arhitectul este obligat a pastra confidentialitatea privind intentiile si interesele clientului sau in legatura cu lucrarile proiectate sau in curs de executie, daca nu exista aprobarea expresa a clientului cu exceptia celor care sunt de interes public.
Art. 14 - Obiectul secretului constituie tot ceea ce arhitectul, in calitatea lui de profesionist, a aflat direct sau indirect in legatura cu viata intima a beneficiarului, a familiei, a apartinatorilor, si a celor privind o societate sau o institutie, cu exceptia celor care constituie infractiuni.
Art. 15 - Pastrarea secretului profesional de catre colaboratorii ori angajatii arhitectului este o obligatie a acestora si a arhitectului. Aceeasi obligatie revine organelor profesiei de arhitect si angajatilor acestora cu privire la informatiile cunoscute de acestia in functiile ce le detin.
Art. 16 - Nu constituie o abatere situatia in care legea sau o curte judecatoreasca obliga arhitectul sa dezvaluie aspecte cuprinse in secretul profesional. Politia sau procuratura nu pot inlocui decizia judecatoreasca.
Art. 17 - Arhitectul raspunde disciplinar pentru destainuirea secretului profesional.
Art. 18 - Secretul profesional persista si dupa incetarea contractului.

partea a III-a - REGULI DE COMPORTAMENT IN ACTIVITATEA ARHITECTURALA

Art. 19 - Pentru aceeasi lucrare, arhitectul nu poate indeplini o activitate de conceptie sau coordonare si pe cea de verificare sau avizare.
Art. 20 - Arhitectul se va pronunta cu maxima obiectivitate asupra documentelor ce ii sunt supuse spre analiza, indiferent de interesele sau divergentele sale personale fata de autorii documentelor in cauza.
Art. 21 - Arhitectul nu are dreptul sa accepte avantaje materiale oferite cu scopul de a se lasa influentat in decizia sa si nici nu va oferi astfel de avantaje pentru a influenta deciziile altora.
Art. 22 - Arhitectul nu va folosi relatiile personale sau de rudenie pentru a influenta deciziile organismelor abilitate in folosul personal si in detrimentul interesului public.
Art. 23 - Arhitectul va accepta sa participe ca judecator la o competitie profesionala numai daca nu este implicat in acea perioada sau intr-una anterioara la elaborarea vreuneia dintre lucrarile supuse jurizarii.
Art. 24 - Arhitectul va angaja o lucrare profesionala numai atunci cand poseda cunostintele si abilitatile adecvate, pentru indeplinirea angajamentelor asumate cu deplin respect fata de clientii lui. in caz de necesitate, arhitectul are obligatia de a apela la persoanele competente care ii pot asigura respectarea la timp si la un nivel calitativ optim a contractului pe care l-a semnat.
Art. 25 - Arhitectul are obligatia sa se asigure de competenta angajatilor si colaboratorilor sai, sa le solicite si sa urmareasca realizarea de catre acestia a unor prestatii la nivel cat mai ridicat de profesionalism, sa le asigure participarea directa si accesul deplin la datele necesare indeplinirii misiunii lor.

partea a IV-a - Reguli speciale pentru anumite moduri de exercitare a profesiei sau situatii speciale

Art. 26 - Arhitectul care este legat in exercitiul sau profesional printr-un contract cu o administratie, o colectivitate sau orice alt organism public sau privat, isi asuma toate obligatiile sale profesionale si morale, in mod particular secretul profesional si independenta deciziilor sale. in nici o ocazie si sub nici un motiv, arhitectul nu trebuie sa accepte limitarea independentei sale profesionale.
Art. 27 - Orice prestatie remunerata a arhitectului, indiferent de modul de exercitare a profesiei se va realiza pe baza unui contract.
Art. 28 - Arhitectul angajat cu dreptul sau de semnatura are obligatia de a se asigura ca in contractul sau individual de munca in conventia civila, incheiate cu angajatorul sunt prevazute clauze specifice privind drepturile sale de autor, morale si patrimoniale si compatibilitatea prestatiilor solicitate cu prevederile prezentului Cod Deontologic.
Art. 29 - Arhitectul care paraseste locul unde a activat va putea prelua in copii documentatii sau parti de documentatii intocmite pe baza unor contracte numai cu acordul conducerii, daca acestea au fost intocmite de el insusi.
Art. 30 - Arhitectul patron sau cel care detine puterea de decizie nu va putea refuza neintemeiat cererea unui confrate angajat, de a prelua, la parasirea locului unde a activat, copii dupa documente sau parti de documente intocmite de acesta si care nu afecteaza interesele contractantului sau responsabilitatea asupra urmaririi in timp a constructiei respective. In caz de litigiu, se va putea apela la Consiliul national al Ordinului care va organiza medierea in conditiile prevazute de Regulamentul Ordinului.
Art. 31 - Arhitectul asociat sau angajat care paraseste o firma este obligat sa reglementeze in scris transferul de obligatii si probleme intre el si firma cu privire la :
- continuitatea lucrarilor neterminate;
- urmarirea lucrarilor pe santiere;
- responsabilitatea comportarii in timp a constructiei;
- drepturile banesti care ii revin;
- preluarea unor proiecte sau parti de proiecte intocmite de el in cadrul firmei;
- drepturile de autor si drepturile conexe ce ii revin.

partea a V-a - Integritatea si imaginea arhitectului

Art. 32 - Orice arhitect trebuie sa se abtina, chiar in afara vietii profesionale, de la acte de natura sa duca la desconsiderarea sa. Condamnarea penala, survenita, este de natura sa duca la evaluarea situatiei in cadrul Ordinului, in conformitate cu prevederile Legii 184/2001, cu posibilitatea unor repercusiuni disciplinare impotriva acestuia.
Art. 33 - Arhitectul are obligatia de a nu implica numele si activitatea sa profesionala in actiuni de publicitate comerciala in beneficiul tertilor daca nu poseda date suficiente asupra lucrarii de materiale si furnituri pentru constructii sau despre firma de constructii si/sau instalatii in cauza, sau asupra lor planeaza indoieli prezentate deja public legate de calitate
Art. 34 - Arhitectul isi poate face publicitate profesionala numai pe baza propriilor realizari, evitand promovarea unui palmares profesional intr-o maniera falsa, inselatoare sau exagerata.
Nu sunt considerate actiuni de publicitate facute de arhitect in folosul sau acele manifestari in care numele sau si aspecte ale activitatii sale profesionale sunt mentionate in scrieri literare sau de specialitate, in mass-media de orice fel, realizate de catre terti in scopul informarii publicului, si nici acele interventii publice ale arhitectului cu referiri la activitatea sau creatia sa, daca acestea sunt motivate si nu sunt platite de arhitect.

partea a VI-a - onorarii

Art. 35 - Arhitectul poate sa beneficieze, pentru serviciile prestate in relatiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de un onorariu negociat in mod liber cu acesta. Ordinul Arhitectilor din Romania, cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al Ministerului Culturii si Cultelor, stabileste lista onorariilor de referinta, care vor fi puse la dispozitia oricarui client.
Art. 36 - Este interzisa scaderea onorariului, in scopul concurentei neloiale.

CAPITOL III - OBLIGATII FATA DE SOCIETATE; RESPECTAREA INTERESULUI PUBLIC


Art. 37 - Arhitectul are obligatia sa respecte legile in vigoare in locul unde isi desfasoara activitatea.
Art. 38 - Arhitectul va acorda maxima atentie impactului social, precum si impactului asupra mediului pe care activitatea lui le poate avea. Toate prestatiile profesionale ale arhitectilor vor lua in considerare scarile de valori si cultura fiecarei tari/loc pentru care creeaza lucrari de arhitectura si urbanism. In acest sens, obiceiurile specifice ale unei societati si comunitati nu vor fi impuse altora, iar spiritul locului va fi protejat.
Art. 39 - Arhitectul va respecta mostenirea culturala si naturala a comunitatii in care isi exercita profesiunea, contribuind la conservarea si imbogatirea acestora. Art. 40 - Arhitectul va sprijini organele competente pentru respectarea si restabilirea legalitatii in domeniul exercitarii profesiei.
Art. 41 - Arhitectul va respecta responsabilitatea legala si drepturile unei alte persoane in legatura cu profesia.
Art. 42 - Arhitectul se va implica in mod corespunzator in activitati civice conexe profesiei cu scopul promovarii creatiei de arhitectura si urbanism.

CAPITOL IV - OBLIGATII FATA DE CLIENTI


Art. 43 - Alegerea arhitectului, pentru orice activitate depusa de acesta in conditiile legii, este libera. Nimeni nu poate impune unei persoane un arhitect.
Art. 44 - in indeplinirea atributiilor sale, arhitectul este obligat a apara interesele clientului sau, ca pe cele ale sale proprii.
Art. 45 - Relatiile dintre arhitect si clientii sai se bazeaza pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate si confidentialitate.
Art. 46 - inainte de a angaja o lucrare, arhitectul are obligatia sa informeze clientul asupra cheltuielilor probabile pe care aceasta le implica.
Art. 47 - Arhitectul nu poate actiona decat in limitele contractului incheiat cu clientul sau, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Art. 48 - Arhitectul nu isi va asuma angajamente care implica situatii sau atitudini incompatibile cu indatoririle sale de ordin profesional ori care sunt susceptibile sa creeze indoiala asupra probitatii sale profesionale.
Art. 49 - Arhitectul va refuza misiuni profesionale care conduc la nerespectarea legalitatii sau care contravin prevederilor prezentului Cod. El va lua masurile de precautie contractuale care sa-i permita intreruperea, la nevoie, a relatiilor contractuale cu acei clienti sau cu acei angajatori care, prin cerintele sau atitudinea lor pe parcursul desfasurarii misiunilor contractate, genereaza situatii ca cele enuntate la art.46.
Art. 50 - Arhitectul nu poate oferi consultanta in situatii in care are el insusi interese personale.
Art. 51 - In relatiile cu tertii, arhitectul va actiona intotdeauna numai in interesul legitim al clientului si in concordanta cu interesul public.
Art. 52 - In scopul evitarii conflictelor de interese, arhitectul cu drept de semnatura nu va putea presta, pentru acelasi client, simultan cu misiunea de proiectare sau consulting, si servicii de executie si de comert cu materiale de constructii.
Art. 53 - Arhitectul va pastra confidentialitatea afacerilor clientilor sai, relatia cu acestia avand la baza respectarea secretului profesional.
Art. 54 - Angajarea unui nou client nu poate fi facuta, daca prin aceasta sunt dezvaluite secretele aflate de la un alt client, cu efecte prejudiciabile pentru acesta.
Art. 55 - Pe durata angajamentului, arhitectul trebuie sa dea clientului tot concursul sau bazat pe cunostintele profesionale si intreaga sa experienta.
In situatia in care arhitectul are convingerea ca resursele clientului sunt insuficiente pentru realizarea lucrarilor care decurg din misiunea angajata, el este dator sa aduca acest lucru in scris la cunostinta clientului.
Art. 56 - Arhitectul are obligatia de a-si informa clientul, in timp util, privitor la orice modificare intervenita in legatura cu prestatia sa si care ar putea influenta calitatea sau costurile investitiei.
Art. 57 - Arhitectul nu poate subcontracta integral o lucrare angajata de el cu scopul de a avea foloase materiale din intermediere. Arhitectul poate subcontracta parti dintr-o lucrare angajata cu conditia ca interesele clientului sa nu fie afectate. incredintarea acestor parti se va realiza de catre arhitect pe baza de contract.
Art. 58 - Arhitectul are dreptul si obligatia de a urmari executarea intocmai a lucrarilor proiectate. Neconformitatea acestora cu documentatia elaborata va fi semnalata clientului si, dupa caz, organismelor de control abilitate.
Art. 59 - Arhitectul are dreptul si obligatia sa participe la receptia lucrarilor sale si sa semneze procesul verbal de receptie doar dupa constatarea indeplinirii in totalitate a conditiilor pentru aceasta.
Art. 60 - Arhitectul are obligatia sa pastreze si sa arhiveze originalele documentatiilor elaborate si sa predea clientului copii dupa acestea, conform contractului. Orice arhitect autor titular are dreptul sa detina copii ale proiectelor realizate pentru portofoliul personal si in scopul protejarii dreptului de autor.

CAPITOL V - OBLIGATII FATA DE PROFESIE


Art. 61 - Arhitectul trebuie sa acorde din timpul sau si sa contribuie cu talentul si priceperea sa la promovarea arhitecturii si la intretinerea spiritului de breasla.
Art. 62 - in exercitarea profesiei arhitectul nu va face nici un fel de discriminari.
Art. 63 - In spiritul promovarii demnitatii profesiei, arhitectul se va ingriji ca partenerii, asociatii si angajatii sai sa se comporte in asa fel incat sa nu lezeze drepturile persoanelor cu care sau pentru care lucreaza si sa nu diminueze increderea publica in onestitatea si responsabilitatea cu care membrii Ordinului s-au angajat sa-si exercite profesia.

CAPITOL VI - OBLIGATII FATA DE COLEGI


Art. 64 - Relatiile intre arhitecti se bazeaza pe respect, intrajutorare si asistenta morala reciproca si mai ales pe respectarea dreptului de autor.
Art. 65 - Arhitectul isi va construi reputatia profesionala pe baza meritelor, performantelor si efortului propriu, fara a pune in cauza activitatea altui confrate.
Art. 66 - Concurenta intre arhitecti se bazeaza pe competenta si calitatea serviciilor profesionale oferite clientilor. Sunt interzise si se considera concurenta neloiala urmatoarele actiuni:
a) tentativa sau actiunea de atragere sau deturnare de clientela, prin denigrarea sau discreditarea altui arhitect.
b) practicarea unor subevaluari intentionate a investitiilor sau onorariilor in discutie, facute cu intentie sau avand cunostinta de oferta anterioara a altui arhitect.
c) folosirea unei functii publice pe care o detine in scopul atragerii de comenzi in interes personal, ocolindu-se circuitul lor legal.
d) utilizarea unor informatii de specialitate nepublicate, la care arhitectul a avut acces pe cai nelegale in scopul avantajarii sale in competitia cu alti colegi.
e) preluarea unui contract pe care un coleg arhitect l-a denuntat in conditiile art. 47.
Art. 67 - Arhitectul nu va incerca sa inlocuiasca pe un alt arhitect din calitatea si atributiile detinute de acesta, decat pe calea participarii la o selectie legal organizata sau cu acordul scris al celui inlocuit.
Art. 68 - Arhitectul nevoit sa inlocuiasca un confrate in misiunile sale trebuie sa o faca cu respectarea dreptului de autor si a drepturilor conexe acestuia.
Art. 69 - In cazul unui confrate decedat, arhitectul care are misiunea de a continua sau interveni asupra operei disparutului, este obligat sa ocroteasca drepturile de autor ale mostenitorilor legali si sa nu aduca atingeri creatiei predecesorului sau. In acest caz, arhitectul in cauza va respecta, in ordine, prevederile legale in materie, eventuale clauze testamentare sau dorinte exprimate de autor, precum si regulile instituite de breasla pentru asemenea situatii. In toate imprejurarile arhitectul va interveni cu respect deplin fata de valoarea reala a creatiei antecesorului sau.
Art. 70 - Arhitectul nu-si va insusi proprietatea intelectuala si nici nu va incerca sa obtina avantaje pe nedrept din munca altui arhitect sau colaborator. In acest sens, va preciza in mod explicit aportul fiecarui arhitect la indeplinirea misiunii profesionale.
Art. 71 - Arhitectul are dreptul sa faca publica prestatia sa prin descrieri si imagini interioare si exterioare, care constituie proprietatea sa intelectuala.
Arhitectul isi poate face publicitate cu conditia sa nu puna in cauza activitatea unui confrate sau a unui tert.
Art. 72 - Arhitectul care este solicitat sa-si exprime parerea asupra lucrarii altui arhitect, il va anunta pe acesta. In cazul unor lucrari scrise publicate sau a unor dizertatii publice cu caracter de critica de arhitectura, referirea la creatia unui arhitect nu impune neaparat anuntarea prealabila a acestuia.
Art. 73 - Arhitectul nu va participa in nici un fel la o competitie de arhitectura, consultare publica sau licitatie pe care Ordinul, UIA sau sectiunile lor membre le-au declarat inacceptabile.
Art. 74 - Arhitectul va aduce la cunostinta Ordinului si a autorului lucrarii abuzurile pe care le constata sau despre care a fost instiintat cu privire la lucrarea vreunui confrate.
Art. 75- Calomnierea unui confrate, sau raspandirea de comentarii ce ar putea sa-i prejudicieze reputatia profesionala sunt condamnabile. Este de dorit ca arhitectii sa ia apararea unui confrate atacat pe nedrept.
Art. 76 - Orice litigiu intre arhitecti, referitor la exercitarea profesiunii, trebuie supus imediat spre conciliere, impreuna cu toate documentele necesare cercetarii, Consiliului national al Ordinului, inainte de sesizarea altor instante.

CAPITOL VII - OBLIGATII FATA DE ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA


Art. 77 - Obligatiile arhitectului fata de Ordinul Arhitectilor din Romania sunt stabilite de Regulamentul Ordinului.

CAPITOL VIII - OBLIGATII iN CADRUL SI IN RELATIILE CU INSTITUTIILE PUBLICE


Art. 78 - Arhitectul membru al unor comisii sau organisme tehnice nu va divulga si nu va folosi in scopul obtinerii de avantaje materiale personale, informatii de specialitate care nu au fost facute publice.
Art. 79 - Arhitectul membru al unor comisii sau organisme publice sau tehnice de analiza sau decizie nu se poate pronunta asupra unei documentatii la a carei intocmire este implicat personal.
Art. 80 - Arhitectul nu va oferi avantaje materiale unui functionar public cu intentia de a influenta o decizie, de care este interesat.
Art. 81 - Arhitectul ce isi desfasoara activitatea in cadrul administratiei publice, in invatamant sau participa in diverse foruri decizionale si de jurizare, nu va accepta avantaje materiale oferite pentru a influenta decizia sa.

CAPITOL IX - Dispozitii finale


Art. 82 - Nerespectarea prevederilor din Codul Deontologic va fi sanctionata conform art. 38 din Legea 184/2001 republicata.
Art. 83 - Orice interpretari ale prezentului Cod sunt exclusiv de competenta Consiliului national al O.A.R., care are obligatia de a informa membrii Ordinului in cel mai scurt timp asupra interpretarilor adoptate.

arh. Cristina-Ioana Graur - Aflati ce etape trebuie sa urmati pentru a incepe construirea unei case si care sunt responsabilitatile dvs. in fiecare etapa! - citeste articolul..
Certificatul de Urbanism (C.U.), Studiul Geotehnic, Tema de proiectare, Avizele si acordurile, Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.), Autorizatia de Construire, Proiectul tehnic si Detaliile tehnice de executie.

ing. Cristian Voicu - Proiecte case: Ce trebuie sa stiti despre tabloul electric! - citeste articolul..

Blogul nostru - ... despre case si ”acasa“ -viziteaza..

Sitemap: Acasa Servicii proiectare Proiecte arhitectura Echipa de proiectare Consultanta Legislatia in proiectre Proiecte case Proiecte blocuri si ansambluri rezidentiale Proiecte spatii comerciale Contact Etapele autorizarii Tabloul electric Codul deontologic
Ne-am obisnuit sa ne gandim si sa vorbim mereu despre: Proiectare, arhitectura, proiect arhitectura, proiecte case si vile, constructii civile, case, constructie, design interior, structura, rezistenta, proiect design, sedii administrative, proiect urbanism, proiect instalatii, proiectare constructii civile, proiectare constructii industriale, proiectare cladiri comerciale, birou de proiectare, firma de proiectare, proiecte case vacanta, proiecte case ieftine, proiecte case tip, proiecte arhitecturale, arhitectura moderna, arhitectura traditionala, arhitectura japoneza, arhitectura europeana, case romanesti, case mediteraniene, case nordice, case englezesti, case unguresti, arhitectura comerciala, eficientizare arhitecturala, schite, plan, certificat de urbanism, autorizatia de construire, avize, acorduri, proiect tehnic, planuri, parter, etaj, masarda, solutii de arhitectura, tema de proiectare, anteproiect, releveu, proiect executie, proiect tehnic, santier, urmarire de santier, birou de arhitectura, proiect de arhitectura, proiecte tip, proiect unicat, oferta proiectare arhitectura, catalog proiecte, portofoliu proiecte, arhitecti, constructori, ingineri, proiectare arhitectura. Din aceste discutii si in baza experiente noastre profesionale am construit acest site.
Arhitectura nu e doar arta, ci e si stiinta care face posibila punerea in practica a artei, care o face eficienta atat ca functionalitate cat si ca pret de realizare. Proiectarea transforma o ideea artistica in arhitectura. Fara aceste componente, arhitectura devine lipsita de sens.